У червні 2017 року Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІДу вирішив закрити всі 6 Регіональних центрів технічної підтримки в світі. Центр ТП Східної Європи та Центральної Азії був перетворений в Центр технічної допомоги Альянсу (ATAC), спільно організований Альянс Консалтансі і Альянсом громадського здоров’я.

ATAC почав свою діяльність на базі Центру ТП і з великим портфелем проектів і історією успішно виконаних завдань технічної підтримки широкого спектра.

ATAC надає технічну допомогу у всіх 6 регіонах світу, до сьогоднішнього дня маючи досвід роботи в 53 країнах.

Ми надаємо технічну підтримку в:

1. Управлінські аспекти інтервенцій в зв’язку з ВІЛ, в тому числі:

▪ Нагляд і загальне управління програмами (включаючи механізми представництва громадянського суспільства, людей, що живуть з ВІЛ, та ключових груп);
▪ Фінансове управління і забезпечення належного використання ресурсів;
▪ Управління зусиллями з розвитку потенціалу та надання технічної допомоги;
▪ Управління суб-грантами і суб-контрактами;
▪ Управління закупівлями і поставками;
▪ Управління ризиками;
▪ Управління процесами переходу від зовнішнього фінансування до внутрішнього (включаючи урядове), в тому числі – розвиток соціальних контрактів.

 

2. Технічні аспекти профілактики, лікування та догляду за пацієнтами ВІЛ з акцентом на:
▪ Забезпечення ефективного доступу ключових груп населення (вкл. окремі сегменти цих груп) в рамках окремо взятих країн і їх сексуальних партнерів до континууму послуг з профілактики, догляду та лікування ВІЛ;
▪ Забезпечення того, щоб конкретні перешкоди, що стоять на шляху плавного переходу людей між різними рівнями каскаду лікування, виявлялися і вирішувалися за допомогою інноваційних рішень, які передбачають співпрацю між різними секторами і організаціями;
▪ Сприяння діалогу між урядовими установами і суб’єктами громадянського суспільства на основі чіткого розподілу робочої сили, включаючи краще розуміння ролі адвокаційної діяльності на рівні спільнот для повного спектра послуг, що надаються КГ;
▪ Використання нових технологій, включаючи швидке тестування на ВІЛ і кількість CD4 клітин, для підвищення ефективності каскаду лікування;
▪ Перегляд класичних компонентів профілактики та догляду за ВІЛ-пацієнтами з ключових груп населення, такими як програми роздачі голок і шприців, замісна терапія і кейс-менеджмент, з метою усунення змін на наркосцені, кращого розуміння факторів, що впливають на доступ до послуг, і функціонування соціальних мереж;
▪ Перегляд розуміння якості роботи (наприклад, плавний перехід між етапами каскаду лікування, як важливий фактор, що визначає якість інтервенцій).

 

3. Значна участь ключових груп населення:
▪ Основна увага приділяється промотуванню прагматичної і заснованої на фактах значимої участі на різних рівнях, включаючи розробку програми, представників КГ в наданні послуг, а також – в управлінні програмами.

 

4. Гендерна рівність:
▪ Приділення особливої уваги розумінню та управлінню впливом гендерних норм і стереотипів на ризик і вразливість, гарантуючи, що гендерний склад бенефіціарів програми відображає гендерний склад цільового населення, забезпечуючи гендерну грамотність ключових зацікавлених сторін і постачальників послуг.
 
5. Бар’єри в області прав людини, що перешкоджають доступу до медичних послуг:
▪ Приділення особливої уваги адвокації доступу спільнот до основних послуг, таких як підтримуюча замісна терапія, а також програми роздачі голок і шприців, усунення нелюдських підходів (таких як примусова реабілітація споживачів ін’єкційних наркотиків та жорстоке поводження з представниками КГ співробітників правоохоронних органів).

6. Зміцнення систем спільнот:
▪ Конкретна спрямованість цієї області роботи пов’язана з розробкою і функціонуванням програм зменшення шкоди силами спільнот для споживачів ін’єкційних наркотиків та надання послуг з профілактики та догляду у зв’язку з ВІЛ серед інших ключових груп населення. ATAC пропонує підтримку в розробці і впровадженні інноваційних адвокаційних моделей, орієнтованих на конкретні сегменти ключових груп населення, і пов’язування клієнтів з основними послугами з профілактики, догляду та лікування ВІЛ. Можливі підходи включають індивідуалізовані інтервенції, розвиток потенціалу організацій по наданню послуг (повний цикл, включаючи проведення швидких оцінок участі, розробку і впровадження проектів і програм, управління фінансами, моніторинг та оцінку, розвиток людських ресурсів, доступ до технічної допомоги і тд).

 

7. Моніторинг, оцінка та дослідження на різних рівнях:
▪ Розробка національних і програмно-орієнтованих планів МіО, схем індикаторів, розрахункових планів роботи, схем потоків даних і інших елементів якісної системи МіО;
▪ Адаптація та впровадження новітнього програмного забезпечення для спрощеного збору, аналізу та звітності даних по наданню послуг ключовим групам – SyrEx Cloud;
▪ Розробка форм та інструментів збору і обробки даних;
▪ Розробка та здійснення національних опитувань і спостережень і оперативних досліджень;
▪ Розробка та реалізація оцінки проекту / програми;

 

Участь Центру ТП в регіональних і глобальних механізмах технічної допомоги

2009
Включення в список рекомендованих Глобальним фондом провайдерів технічної допомоги в регіоні СЄЦА
2012 – 2016
Надання технічної підтримки через механізм GMS
• консультанти Центру взяли участь в навчанні
2012 і 2013
• впровадження декількох проектів (Казахстан (2013-2014), Грузія (2014), Таджикистан, Таїланд (2015))
2013 – 2016
Один з попередньо відібраних провайдерів ТП з проведення оцінки потенціалу Координаційних механізмів країн (CCM EPA) і суміжних тем Секретаріату ГФ
• консультанти Центру взяли участь в навчанні (2013, 2014)
• участь в розробці курсу онлайн навчання для консультантів CCM EPA
• проведення тренінгу (2014)
• успішні місії EPA в Румунії, Азербайджані, Білорусі, Болгарії, Косово, Еритреї та Єгипті
З червня 2014
Надання ТП урядовим установам (напр. Національний науковий центр фтизіопульмонології Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан)
• допомога Казахстану в розробці Концептуальної заявки в ГФ
• схожі замовлення ТП були адресовані в наступних країнах: Грузія, Білорусь, Таджикистан і Узбекистан
Травень 2014- даний час
Один з попередньо відібраних ГФ провайдерів ТП по темі Спільноти, права і гендер
Кілька успішних проектів (напр. Киргизстан)
Квітень 2016 – даний час
Один з попередньо відібраних ГФ провайдерів послуг з Проведення оцінки закладів охорони здоров’я (HFA)
Реалізовано 2 проекти – в Малаві та Нігерії
Листопад 2017 – даний час
Один з попередньо відібраних ГФ провайдерів ТП по темі Стійкість та перехід
Червень 2015 – червень 2017
Основний одержувач коштів в рамках реалізації першої фази проекту Регіональна платформа підтримки, координації і комунікації громадянського суспільства і спільнот – СЄЦА в складі Консорціуму СЄЦА