Інтернет опитування – корисний інструмент для збору інформації про форми споживання наркотиків у більш широкого кола осіб, які вживають заборонені речовини, а також є засобом вирішення деяких проблем, пов’язаних з іншими джерелами даних та ймовірними даними. Інтернет опитування повинне доповнювати дані, одержані під час Загальних демографічних досліджень.

Збір інформації

Під час першого етапу експериментального дослідження, опитування проводилося в різних країнах Європи. Цими країнами були: Нідерланди, Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії, Франція, Хорватія, Чеська Республіка та Швейцарія. Опитування проводились в різний період часу.

Під час опитування протягом другого раунду, у ньому взяли участь такі країни: Австрія, Бельгія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Фінляндія та Естонія.

На початку 2021 року буде проведено новий раунд опитування Європейського веб-огляду щодо наркотиків.


Підґрунтя та контекст

В даний час EMCDDA проводить оцінку масштабів ринку наркотиків в ЄС на основі даних, які регулярно надаються EMCDDA національними координаційними центрами. Однією з ключових складових таких оцінок розміру ринку, для якої немає рутинного збору даних і доступні лише обмежені дані, є кількість речовин, що використовуються різними групами споживачів наркотиків. Наявні дані, як правило, отримані головним чином на основі невеликих досліджень конкретних груп користувачів, наприклад осіб, що перебувають на лікуванні. З іншого боку, Загальні демографічні обстеження, як правило, не містять достатніх вибірок наркоспоживачів, які б надавали достовірну інформацію про їх кількість.

Для підготовки доповіді на тему “Подальше вивчення ринку наркотиків ЄС” наукові співробітники Інституту Трімбос координували он-лайн опитування наркоспоживачів в семи країнах ЄС, яке включало збір інформації про кількість, частоту використання і джерела постачання. Зібрані дані дозволили отримати цінну інформацію про відмінності в кількості наркотиків, яка використовуються в кожному конкретному випадку різними групами користувачів в різних країнах. Він також продемонстрував потенціал цього підходу в плані отримання інформації від наркоспоживачів в різних країнах. Даний метод є швидким і ефективним з точки зору витрат. Крім того було визначено сфери, що вимагають подальшої розробки та вивчення з метою вдосконалення використання даного методу в майбутньому.

EMCDDA розпочав експериментальний проект, застосовуючи досвід проведення опитування, і розробив систему і потенціал EMCDDA у сфері збору таких даних. Це не тільки мало б важливе значення для EMCDDA, а й стало б цінним ресурсом для національних координаційних центрів, що дозволяє їм швидко і при низьких витратах отримувати цінну інформацію для розробки політики на національному рівні.

Основна користь від Європейського он-лайн опитування полягала в розробці та випробуванні веб-інструменту для збору інформації про кількість наркотиків, які використовуються різними групами населення в ряді європейських країн, а також інформації про закупівлю наркотиків. Модель співпраці, прийнята для Європейського он-лайн опитування, у якому головний центр, що координує дослідження, знаходиться у Центральній Європі, а кожна країна-учасниця відповідає за переклад анкети і розробку плану рекрутингу, мала значний успіх.

 

Мета та задачі

Мета проекту полягає в розробці і тестуванні інструменту або інструментів он-лайн опитування для збору інформації про об’єм наркотиків, які використовуються різними групами наркоспоживачів, і в розробці керівництва адаптації та застосування таких засобів в різних країнах. Мета EMCDDA полягає в наданні допомоги в розробці інструменту, який може бути запропонований національним координаційним центрам, з метою збільшення збору обсягу наявної інформації про кількість наркотиків, які використовуються для підвищення ефективності оцінки розмірів ринку як на національному, так і на європейському рівнях і для використання розробки політики на більш ширшій основі.

Для отримання додаткової інформації / запитів, будь ласка, зв’яжіться з Жоао Матіасом.

 

Запропонований план роботи

Мета полягає в розробці модуля он-лайн опитування та супровідного керівництва, які можуть використовуватися національними координаційними центрами для збору інформації за такою тематикою, як кількість наркотиків, які використовуються різними групами наркоспоживачів, які неможливо включити в Загальні демографічні дослідження.Будучи репрезентативними для населення в цілому, ретельно проведене он-лайн опитування може, тим не менш, дати цінну інформацію про відмінності в споживанні наркотиків між різними групами населення, яка може бути цінним доповненням до Загальних демографічних досліджень.Якщо буде прийнятий єдиний загальний підхід до розробки стратегій вибірки, то одні і ті ж самі питання будуть використовуватися у різних країнах після повного перекладу на їх державну мову. Таким чином, якщо цей експериментальний проект виявиться успішним, то в подальшому він може охопити інші країни і інші теми, що дозволить швидко і ефективно з точки зору витрат розширити європейську базу інформації.

На основі опитування, використаного для подальшого вивчення питання ринку наркотиків ЄС, і висновків, отриманих під час цього процесу, буде розроблений інструмент або інструменти он-лайн опитування для збору інформації про кількість таких наркотиків, які використовуються споживачами, як канабіс, амфетамін, кокаїн і екстазі.

Для другого етапу проекту було додано модуль Нові психоактивні речовини” (NPS), також початковий модуль амфетамінів був розбитий на два компоненти: амфетамін і метамфетамін. Ці модулі пройшли попередню перевірку на національному рівні.

Важливе значення для забезпечення якості одержуваних даних матиме прийняття рішення про стратегію набору персоналу, який буде працювати в кожній країні для забезпечення проходження опитування важливих груп споживачів кожного виду наркотику. Для цього будуть розроблені керівні вказівки, і країни-учасниці візьмуть участь в обговоренні найкращих підходів до обміну ідеями та досвідом. Для другого туру буде перевірена практична можливість набору учасників через ‘darknet’, а також можливість проведення аналізу настроїв на основі отриманої якісної інформації.

Що стосується першого раунду, то планується провести очистку та первинний аналіз даних в EMCDDA для забезпечення їх сумісності. Країнам буде наданий доступ до використання даних.

 

Результати перших двох раундів:

  • Підхід дуже перспективний: швидкий, дешевий, велика кількість зразків
  • Хороша спільна робота
  • Опитування прийнятне для користувачів: позитивні коментарі та згода на подальші дії
  • Значення європейського брендингу та основної веб-сторінки
  • Обробка даних займає багато часу – більше уваги приділяється маршрутизації та контролю діапазону
  • Не панацея: не може бути загальним для всього населення – доповнення, а не заміна GPS
  • Поточні стратегії набору персоналу в основному охоплені рекреаційними користувачами

 

Запропоновані часові рамки

Перша зустріч із країнами-учасницями була проведена разом із керівником національних координаційних центрів у листопаді 2015 року для обговорення практичних деталей дослідження та обміну ідеями. Створений веб-форум як інструмент для обміну ідеями, стратегіями та документами, що стосуються проекту, для країн-учасниць.

Збір даних для другого туру триватиме в різні періоди часу для різних країн-учасниць, починаючи з жовтня 2017 року.

 

Спеціальний раунд європейського он-лайн опитування щодо наркотиків для оцінки впливу пандемії COVID-19

Важлива інформація про вплив COVID-19 на людей, які вживають наркотики, і на послуги, які надають їм підтримку, буде зібрана в рамках спеціального раунду Європейського он-лайн опитування щодо. Це обстеження – Європейського он-лайн опитування: COVID-19 – координується EMCDDA у співпраці з його мережею національних координаційних центрів Reitox.

Нове опитування, яке на сьогоднішній день перекладено на 20 мов, дозволить зібрати інформацію про те, як моделі споживання наркотиків, доступ до медичного обслуговування і ринок наркотиків змінився в Європі під час пандемії. Дана інформація, в свою чергу, буде використовуватися в щомісячному бюлетені EMCDDA і з березня на веб-сторінці сайту, де буде відображатися інформація щодо COVID-19. Результати обстеження будуть сприяти формуванню розуміння про пандемію COVID-19 і реакцію Європи на неї, що потенційно допоможе захистити здоров’я людей, що вживають наркотики, поліпшити послуги, які їм надаються та підвищити рівень поінформованості про зміни на ринку наркотиків.