Key consultants

 

Slava Kushakov
Pavlo Smyrnov
Oleg Semerik
Tetiana Deshko
Olga Denisyuk
Olga Varetska
Tetyana Salyuk
Yana Sazonova
Katerina Boiko
Sergiy Filippovych
Maryna Varban
Kateryna Maksymenko
Yuliya Chorna
Evgenia Geliukh
Anton Basenko
Viktoria Obozna-Petrova
Marina Kornilova
Tetiana Mykhalchuk
Yulia Novak
Maria Samko
Pavel Skala